Zöld Nemzeti Bajnok Program!

Zöld Nemzeti Program akár 50%-os kedvezménnyel feldolgozóipari vállalkozások fejlesztéseinek támogatására.

Legyen Ön is Zöld Nemzeti Bajnok!

2020 szeptemberétől indul a Zöld Nemzeti Bajnok program akár 50 % -os támogatással!

A Kormány kiemelt célja a nagy növekedési potenciállal rendelkező, a zöldgazdasághoz kapcsolódó feldolgozó ipari vállalkozások technológiaváltást segítő fejlesztésinek támogatása.

A felhívásra az alábbi területekhez kapcsolódóan nyújthatók be pályázatok:

 • Energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgáló hazai gyártók erősítése
 • Vízfelhasználás hatékonyságának növelése
 • Elektromobilitáshoz kapcsolódó hazai gyártók erősítése
 • Másodlagos forrásból származó alapanyagot felhasználó gyártók támogatása

Önnek szól ez a pályázat, amennyiben a vállalkozásának 2019-ben az éves árbevétele legalább 200 millió Ft és minimum 100 millió forintos beruházást tervez, valamint  rendelkezik referenciával az alábbi termékekhez kapcsolódóan gyártó vagy szolgáltatói területről.

 • kazán
 • napelem és napkollektor
 • lámpa és
 • árnyékoló
 • okos mérő
 • tartályok és vízművek
 • vízsugaras vágás
 • víztisztítási technológia
 • öntözőrendszer
 • töltőrendszer és akkumulátor

Önállóan támogatható  a technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése !

A pályázati felhívást azoknak a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak írták ki, amelyek rendelkeznek:

 • az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal
 • legalább két lezárt
 • éves átlagos statisztikai állományi létszámuk minimum 1 fő 
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott , lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele 200 milló forint, vagyegyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele legalább 50 millió forint 
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző második lezárt üzleti évben kimutatott nettó árbevételét az azt követő évben kimutatott nettó árbevétele legalább 5 %-kal meghaladta
 • fejlesztési igénye feldolgozóipari tevékenységekre irányul
 • a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A támogatás összege 20-400 millió forint

A támogatás intenzitása 35-50%

Megvalósítási hely: Budapest és Pest-megyén kívüli beruházások támogathatók!

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft -hez az előminősítési kérelmek benyújtásának határideje 2020 július 31!

GINOP-1.2.11-20
Zöld Nemzeti Bajnokok – A kiemelt növekedési potenciállal rendelkező, a zöld gazdasághoz és iparhoz kapcsolódó feldolgozóipari vállalkozások technológiaváltást segítő fejlesztéseinek támogatása

Beadási határidő2020. szeptember 1. 9:00-től 2020. december 3. 12:00-ig
Keret7,3 milliárd Ft
Támogatható pályázatok száma50 – 300 db

Támogatási intenzitás

Támogatási kategóriaMikro- és kisvállalkozásKözépvállalkozás

 

 

Regionális Támogatás

Nyugat-Dunántúl45%35%
Közép-Dunántúl50%45%
Dél-Dunántúl50%50%

Észak-Magyarország

50%50%
Észak-Alföld50%50%
Dél-Alföld50%50%
Csekély összegű támogatás

Konvergencia

régióban

50%50%
Támogatás összegemin. 20 millió Ft- max. 400 millió Ft

 

 

 

 

 

 

 

Jogosultak

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:

Ø  legalább két lezárt, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek;

Ø  éves átlagos statisztikai állományi létszámuk legalább 3 fő volt (2019);

Ø  nettó árbevételük legalább 50 millió forint volt (2019);

Ø  legalább 5 százalékos nettó értékesítési árbevétel növekedést realizáltak 2018 és 2019 között;

Ø  fejlesztési igényük feldolgozóipari tevékenységekre irányul:

 • energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgáló hazai gyártók;
 • a vízfelhasználás hatékonyságának növelését, vízfelhasználás csökkentését célzó vagy víztisztításhoz kapcsolódó termékeket előállító hazai gyártók;
 • elektromobilitáshoz kapcsolódó hazai gyártók;
 • másodlagos forrásból származó alapanyagot felhasználó gyártók.

Az alábbi termékeket, vagy ezek lényegi elemét gyártják:

kazán rendszer, hőszivattyú és hővisszanyerő rendszerek, árnyékolók, világítási rendszerek, okos mérők, napelem és napkollektor rendszer, öntözőrendszer, elektromos járművek, töltőrendszer, akkumulátor

 

 

 

 

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (max. 10%)
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (max. 60%)
 • Információs technológia-fejlesztés
 • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek,
 • szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése (max. 10%)
 • Projektelőkészítés: ingatlan beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elszámolható költségek

Beruházási költségek:

 Eszközbeszerzés költségei

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása:

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó
 • 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke;
 • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége.

Technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése:

 • hardvereszközök beszerzési költségei;
 • hálózati eszközök beszerzési költségei;
 • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei.

 Építéshez kapcsolódó költségek

Infrastrukturális beruházások költsége

 • épületgépészeti gépek
 • ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése
 • új eszköz működéséhez szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték
 • elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos
 • hálózati csatlakozási díj)
 • szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító, szennyvíztároló;
 • szellőzési, légfrissítő berendezések;
 • felvonók, iparvágány, ipari kapuk;
 • hűtőkamra, siló;
 • a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése;
 • őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése.

Ingatlan bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek

fizetett munkadíj.

 Immateriális javak beszerzésének költsége

 • Technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése
 • Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

 Egyéb szakértői szolgáltatási költségek

 • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek,

szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzésének költsége

 

 

 

Vállalási feltételek

Ø  A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében beküldött fejlesztési koncepcióját az abban foglalt céloknak megfelelően valósítja meg.

Ø  A projekt megvalósítása során a fejlesztési koncepció kizárólag az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által végzett felülvizsgálat után, annak jóváhagyásával módosítható.

Ø  Fenntartási kötelezettség: a Kedvezményezett a projekt megvalósítás

befejezésétől számított 3 évig fenntartja.

 

Kizáró okok

saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
 
 • fejlesztési igénye TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul
 • vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül
 • fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.
 • fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul.

 

 

 

Előleg

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású

tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke:

 • a veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt kormányzati intézkedésekben megjelölt ágazatokban működő vállalkozások esetén a megítélt támogatás 50%-a, legfeljebb 50 millió Ft,
 • egyéb  ágazatokban működő  vállalkozások esetén a  megítélt  támogatás

25%-a, legfeljebb 25 millió Ft.

Egyszeri elszámolás esetén előleg nem igényelhető.

MegkezdettségA projekt tényleges megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.

Projekt megvalósítási ideje

18 hónap

 

 

Egyéb

Ø  az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy a GINOP-1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében végzett előminősítésen átestek, és nem nyújtottak be támogatási kérelmet a GINOP-1.2.7-20 kódszámú felhívásra;

Ø  a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett

köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Amennyiben szeretnél többet olvasni a témában, információkat gyűjteni és egyedi ajánlatainkról értesülni, akkor kérlek kövess minket a Facebookon és iratkozz fel hírleveleinkre!

Hozz jó döntést napelemes rendszer vásárlásakor!
Kérd Ingyenes online vagy telefonos Konzultációnkat!

Rólunk

VEGYE ÁT AZ IRÁNYÍTÁST ENERGIAKÖLTSÉGEI FELETT

Velünk az energiaszámlákon kívül másra is költhet.

Térkép

Kapcsolat

Energiamonitoring Kft
H – 6500 Baja Parti utca 20-22.
Tel: +36-20-482-0155
Email: zoltan.szabo@energiamonitoring.hu
Web: energiamonitoring.hu
Skype: energiamonitoring01