Napelem telepítés - Tanyafejlesztési pályázatból

Telepítsen napelemes rendszert 95% vissza nem térítendő támogatással a tanyafejlesztési pályázat keretében!

Napelem telepítés lakossági pályázati forrásból

A környezetkímélő, rezsicsökkentő napelem telepítés már igénybe vehető magánszemélyként a Tanyafejlesztési pályázat jóvoltából, igen kedvező feltételekkel és egyszerűen. Érdemes kihasználni a lehetőséget.

A pályázat abban segít, hogyan tudja jól és kevés anyagi ráfordítással korszerűsíteni valaki a lakását, tanyáját, a várostól messzebb, külső területeken lévő ingatlanját, élhetőbb körülményeket biztosítva ezáltal. A pályázat célja az, hogy javuljon a vidéki településeken élők életminősége, ugyanakkor a fenntarthatóság növelése, a környezetvédelem is szerepel a célkitűzések között.

A nevéből adódóan csak a külső részeken lévő ingatlanokban, tanyán élőket segíti a pályázat, akik a kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen ott élnek az ingatlanban, betöltötték a 18 életévüket, továbbá az ingatlan a nevükön van vagy közeli hozzátartozójukén.

Kifejezetten villamos energia ellátás fejlesztésre, villamos energia kiépítésre, napelem telepítésre nyújtható be a pályázat. Magánszemélyként a Tanyafejlesztési pályázat segítségével minimum 200 000ft, maximum 4 millió Ft vissza nem térítendő támogatás kérhető le napelemes rendszer építésére, melyhez 5 % önerő szükséges.

 

Hogy mire elegendő ez az összeg? Nagyjából 9 – 9,5 kWp teljesítményű napelem rendszerre, ami 370.000 – 400.000 forintnyi villamos energiát termel meg évente.

A vízellátás és szennyvízkezelési fejlesztésre még további összeg vehető igénybe, ami összesen 6.2 millió Ft értékben kérvényezhető. Utólag finanszírozott, vissza nem térítendő támogatás. A támogatási kérelem 2019. április 1-től a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2021.04.06-ig van érvényben.

Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, továbbá Pest megye egyes területei, Ceglédi, Dabasi, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának település lakosai vehetnek részt a pályázatban.

Cégünk a pályázat megírásában, beadásában is segítséget nyújt.

Érdemes kihasználni a napelem lakossági pályázat adta segítséget, hiszen a napelem befektetés, egy olyan garantáltan jó befektetés, ami ilyen mértékű támogatás mellett akár már egy éven belül is megtérül.

Pályázat megnevezéseTanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései
A Felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.4-17
Meghirdetés2016. március 25.
értékelési határnapokHetedik szakasz zárása: 2018. július 3.
Nyolcadik szakasz zárása: 2018. október 3.
Kilencedik szakasz zárása: 2019. január 2.
Tizedik szakasz zárása: 2019. április 4
Támogatás összege

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint kerül  megállapításra:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

–  1. célterület esetében maximum 6,2 millió forint;
–  2. célterület esetében maximum 50 millió forint.

A jóváhagyható támogatási összeg alsó határa mindkét célterület esetében 200 000 forint, felső határa a 2. célterület esetében tanyánként 8 millió forint.

 • Tanyánként a támogatási összeg felső határa tevékenységek szerint:
 • háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése esetében: maximum 2 millió forint;
 • háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer    kiépítése esetében: maximum 2 millió forint;
 • háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése esetében: maximum 4 millió forint.
Támogatási intenzitás

A támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan az alábbiak szerint alakul (A 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő települési besorolásalapján):

besorolásnem besoroltkedvezményezettfejlesztendőkomplex programmal fejlesztendő
Természetes személy pályázó95%95%95%95%
Önkormányzati pályázó85%90%90%95%
Jogosultak

Támogatási kérelmet az a szervezet/személy nyújthat be, amely rendelkezik az 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: Kincstári eljárási törvény) 28.§-a szerinti ügyfél- azonosítóval, azaz a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre a Kincstárnál vezetett ügyfél-nyilvántartásba felvételre került.

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1 mellékletében nem szereplő tanyás településeken élők, gazdálkodók:

 • 1. célterület esetén
  Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:
  a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó),

  b. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van.

 • 2. célterület
  A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségen belül helyezkednek el.

Támogatható tevékenységek

Mindkét célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választható):

a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:

 • villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.

b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:

 • kútfúrás;
 • vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy   vízellátását;
 • háztartási törpe-vízmű.

c) háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:

 • egyedi szennyvízkezelő berendezéssel;
 • tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel

 A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan  támogatható tevékenységgel együtt támogathatóak:

2. célterület esetében:

 • generátor beszerzése.

Mindkét célterület:

a) pontja esetében:

 • Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója;

b) pontja esetében:

 • Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése;

c) pontja esetében:

 • A projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, ) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;
 • Próbaüzem;
 • Az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;

Az a), b) és c) pont esetében egyaránt:

 • Projektmenedzsment;
 • A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások  megvalósítása;
 • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak);
 • Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi  előírás  alapján  kötelező);

A fejlesztéshez elengedhetetlenül  szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által. (Bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át.)

a) Tárgyi eszközök beszerzése (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.3.10.1. pontja), új gépek és berendezések vásárlása;

b) Előkészítés költségei (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.2. pontja) Egyéb általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, projektelőkészítés a projekt-menedzsment költség;

c) Immateriális javak beszerzése (272/2014. (XI.5.) rendelet 5. mellékletének 3.3.10.3. pontja) A következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése;

A b) és c) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át;

d) Építés (272/2014. (XI.5.) rendelet   5.   mellékletének   3.3.9.   pontja) Az építési költségek alatt kell érteni az új építésen túl minden, az építmény rendeltetésszerű hasznosítását lehetővé tevő átalakítást, felújítást, bővítést. (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.3.9.2. pontja) Bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át.

1. A beruházáshoz szükséges infrastrukturális fejlesztés, mely nem haladhatja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 15%-át.

e) Terület-előkészítés (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.3.8. pontja)
A terület előkészítéséhez kapcsolódó (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.) kiadások.

f) Ingatlan vásárlása (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.3.6. pontja) az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig.

g) Hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése esetén az áramszolgáltató által a hálózati csatlakozásra adott ajánlatban, illetve a csatlakozási szerződésben rögzített csatlakozási díj.

Csekély összegű támogatás kategória

Csekély összegű támogatás mezőgazdasági csekély összegű támogatás kategóriába tartozik:

Háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:
háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:
háztartási léptékű szennyvíz kezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése

Műszaki- szakmai és egyéb előírások

Engedély- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős építési engedélyt – beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti- műszaki tervdokumentációt;

A beruházásnak közvetlenül hozzá kell járulnia az alapvető háztartási léptékű infrastrukturális rendszerek kialakításához, melynek a projektben bemutatásra kell kerülnie;

A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának;

Ha a projekt nem építési engedélyköteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó vonatkozó ágazati szabályozás szerint).

Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz villamosenergia – ipari építési engedélyköteles – beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele legalább a villamosenergia – ipari építési engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti – műszaki tervdokumentáció csatolása.

Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentőt a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani.

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

Az ÁUF. 7. pontjában foglaltaktól eltérően a támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai rendezettek, azzal az eltéréssel, hogy az ingatlanoknak nem kell per, teher és igénymentesnek lennie. A rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást igénylő biztosítja, igazolja legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig.

1. célterület esetében:
Amennyiben nem a támogatást igénylő tulajdonában van a fejlesztéssel érintett ingatlan, abban az esetben az ingatlan tulajdonosának/tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata a fejlesztéshez.

Mérföldkövek száma

A projekt megvalósítása során legalább 1 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 4 mérföldkő tervezhető.

Projekt megvalósítási ideje

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat kézbesítéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat kézbesítését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

Projekt megkezdése:

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.
Felújítás, vagy bővítés esetében az MVH által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás.

Projekt területi korlátozása:

Az alábbi tanyás térségek külterületein fekvő tanyák, vagyis állandó lakás célú ingatlanokon megvalósuló fejlesztések támogathatók:

Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász- Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései;

Előleg:

Támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

Biztosíték:A kedvezményezettnek kizárólag előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.
Támogatás jellege
kamatmentes, visszatérítendő támogatás
Fenntartási időszak

A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Amennyiben szeretnél többet olvasni a témában, információkat gyűjteni és egyedi ajánlatainkról értesülni, akkor kérlek kövess minket a Facebookon és iratkozz fel hírleveleinkre!

Hozz jó döntést napelemes rendszer vásárlásakor!
Kérd Ingyenes online vagy telefonos Konzultációnkat!

Rólunk

VEGYE ÁT AZ IRÁNYÍTÁST ENERGIAKÖLTSÉGEI FELETT

Velünk az energiaszámlákon kívül másra is költhet.

Térkép

Kapcsolat

Energiamonitoring Kft
H – 6500 Baja Parti utca 20-22.
Tel: +36-20-482-0155
Email: zoltan.szabo@energiamonitoring.hu
Web: energiamonitoring.hu
Skype: energiamonitoring01