A napelemes rendszer által megtermelt energia elszámolása az áramszolgáltatóval

A termelt és fogyasztott energia elszámolása

NKM Áramhálózat (volt DÉMÁSZ) területen:

A megújuló energiával termelt villamos energia felhasználási helyen belül el nem használt részének átvételére a jelenlegi jogszabályok átvételi kötelezettséget írnak elő a csatlakozási ponton villamos energiát értékesítő kereskedőnek az ún. háztartási méretű kiserőművek alkalmazása esetén. Háztartási méretű kiserőműnek minősül az 50 kVA-nál nem nagyobb teljesítőképességű, kisfeszültségű hálózatra kapcsolódó erőmű.

A napelemek által előállított egyenfeszültség már egy áramirányítón (ún. invereteren) keresztül kapcsolódik a hálózatra, és képes arra, hogy a hálózattal szinkron villamos energiát biztosítson a felhasználó-berendezések részére. Abban az esetben, ha a termelt villamos energia pillanatnyilag nagyobb a felhasználási helyen belüli felhasználásnál, akkor a termelt többlet energia a csatlakozási ponton keresztül a közcélú hálózatba áramlik.

A hálózathoz csatlakoztatásnak feltételei vannak, melyről a felhasználási hely szerinti illetékes elosztónál tájékozódhat.

Abban az esetben, ha a feltételek teljesítésével a közcélú hálózatba is történt betáplálás, akkor a felhasználónak érdeke, hogy a közcélú hálózatból általa vételezett és betáplált energia mennyiséggel történjen elszámolás. Az elszámolásra szerződést kell kötni az NKM Áramszolgáltató Zrt-vel, mint egyetemes szolgáltatóval.

Magánszemély lakossági fogyasztó esetén lehetőség van arra, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén a háztartási méretű kiserőmű betáplálási többletének ellenértéke számla nélkül, nyilatkozat alapján kerüljön kifizetésre.

Önmagában a többlet energia előállítása és hálózatba betáplálásának lehetősége nem jelenti azt, hogy a háztartási méretű kiserőmű csak általános forgalmi adó (Áfa) alanyként üzemeltethető.

 A magánszemély lakossági fogyasztó felelőssége, hogy eldöntse:

1, a háztartási méretű kiserőmű eleve olyan módon lett megépítve, hogy a várhatóan megtermelt villamos energia mennyisége meghaladja saját szükségleteit – ebben az esetben, mivel az Áfa tv. 6.§ (1) bekezdése alapján a rendszeresség és üzletszerűség vélelmezhető, a magánszemély köteles bejelentkezni az adóhatóságnál, Áfa alannyá válik, a szerződés alapján köteles az értékesítésről az NKM Áramszolgáltató Zrt. részére számlát kiállítani,

VAGY

2, a háztartási méretű kiserőmű saját, háztartási szükségleteinek fedezése szolgál, esetileg – nem rendszeresen – keletkező többlet energiát táplálja be a közcélú hálózatba, és az átadásra az NKM Áramszolgáltató Zrt-vel megállapodott.

Az 1. pont megvalósulása esetén: az ügyfélnek adószámmal kell rendelkeznie, vagy azt kérnie kell a NAV-tól és a betáplálásról számlát állít ki az NKM Áramszolgáltató Zrt. részére (adószámos magánszemélyként, egyéni vállalkozóként).

A 2. pont megvalósulása esetén: az ügylet elszámolására a szolgáltató elszámolási bizonylata számviteli bizonylatként szolgál, a kitöltött nyilatkozatok beküldésével történik meg a kifizetés.

Az elszámolás alapja a szolgáltató által az éves leolvasást követően készített – és az ügyfélnek kiküldött – 12 havi elszámolás betáplálási többlet igazolásáról szóló bizonylata szolgál, mely az éves elszámoló számla utolsó oldalán található, ha az elszámolás betáplálási többletet mutat. A betáplálási többlet ellenértékének kifizetését a kétéves elévülési időn belül lehet kezdeményezni.

A két kitöltendő nyilatkozat (a nyilatkozatok a megnevezésükre kattintva nyithatóak meg):

 • nyilatkozat és kifizetési kérelem
 • nyilatkozat közterhekről

Kiszámlázás részletei  NKM területen: (volt DÉMÁSZ) https://www.nkmaram.hu/pages/aloldal.jsp?id=618182

E-on területen:

A termelt és fogyasztott energia elszámolása

Az elszámolás feltétele

A közcélú elosztóhálózatba betermelt energia elszámolásának feltétele a HMKE-re vonatkozó érvényes Hálózat Használati Szerződés megléte.

Az elszámolás alapja
A rendszer üzembe helyezés napjától kezdve az elszámolás módja megváltozik. Ezután az elszámolási időszakban – a mérőóráról leolvasott adatok szerinti – a hálózatukból fogyasztott és a hálózatukba betermelt energia különbsége képezi az elszámolás alapját.

Néhány héten belül lezáró elszámoló számlát fognak   küldeni az üzembe helyezés napját megelőző időszakról.

Az elszámolás módja
Mivel az elszámolás módja az üzembe helyezés után megváltozik, ezért az azt megelőző időszakot le kell zárni. Minden ügyfél   évente elszámoló számlát kap az éves leolvasás alapján. Ez az üzembe helyezés után is így marad, a leolvasás időpontja nem változik. 

A lezáró elszámoló számla a legutóbbi éves leolvasás és az üzembe helyezés közötti időszak elszámolását tartalmazza. Ha az üzembe helyezés és a legutóbbi éves leolvasás nem egy napon történt, akkor a lezáró elszámoló számla nem egy teljes évre vonatkozóan kerül kiállításra, és a következő évi elszámoló számla sem egy teljes évre szól majd. Utóbbi már a háztartási méretű kiserőmű által termelt energiával csökkentett mennyiségeket tartalmazza.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a meglévő rendszerének bővítése esetén is készül egy, a korábbi időszakot lezáró elszámoló számla az üzembe helyezést követően. Ez azt jelenti, hogy ez, és a következő elszámolása sem teljes évre fog vonatkozni, kivéve, ha az üzembe helyezés a szokásos éves leolvasásának dátumára esik.

Az üzembe helyezést követően a korábbiakhoz képest változni fog a hálózatból fogyasztott energia mennyisége, ezért ha ön éves elszámolású ügyfele az E-on -nak, szükségessé válhat a havi résszámlák mennyiségeinek módosítása, ha ezt nem kérte az igénybejelentéskor.

Betáplálási többlet

Lakossági ügyfeleinknek a háztartási méretű kiserőművek (HMKE) által megtermelt, el nem fogyasztott és a hálózatunkba betáplált többletenergia kifizetéséhez nem szükséges számla kiállítása. 

Magánszemélyeknek tehát elegendő megküldeni a kitöltött „Nyilatkozat és kifizetési kérelem” és „Adóelőleg nyilatkozat költségekről” nyomtatványokat és az Ön által kapott elszámoló számla másolatát (amely alapján a kifizetést kéri). A dokumentumokat az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. 9224 Rajka, Pf. 20. címre küldje.

Gazdasági társaságoknak és egyéni vállalkozóknak továbbra is számla ellenében történik meg a hálózatunkba feltöltött többletenergia megtérítése.

  Az elszámoló számlában az utolsó oldalon olvashatja a tájékoztatást a betáplált többletenergia mennyiségéről és nettó árakról, mely alapján a betáplált többletenergiáról kiállíthatja a számlát.

Ha a hálózatba betáplált többletről számlát állít ki, azt ellenérték fejében értékesíti, abban az esetben Önnek adófizetési kötelezettsége keletkezik, amelynek meghatározása és megfizetése az Ön felelőssége. Javasoljuk, hogy erről konzultáljon adózási szakemberrel, érdeklődjön a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál.

A betermelt többletenergia kifizetésére vonatkozó számlát a társaságunk által elkészített elszámoló számla kiállítását követően két évig tudjuk elfogadni, ezután az Ön igénye elévül. Ha nem állít ki számlát a betáplált többletről, annak elszámolása ugyanolyan, mintha a betáplálás meg sem történt volna, azaz ebben az esetben nem kap pénzbeli ellenértéket a betáplált energiáért. 
Tájékoztatjuk, hogy az éves elosztói alapdíjat ebben az esetben is fizetni kell.

Számla kiállítással kapcsolatos információk

Biztonsági okokból csak bankszámlaszámra utalunk kifizetést.

A számlában az alábbiaknak kell szerepelnie (magánszemélyek esetében):

 • Számla sorszáma
 • Számla kiállításának időpontja
 • Fizetési határidő – A számla kiállításától számított 30. nap
 • Teljesítés időpontja – Megegyezik a fizetési határidő időpontjával, amennyiben a szolgáltató által kiállított számla 2015. évi vagy korábbi vonatkozású. Ha a számla 2016. évet érintő, akkor az ÁFA törvény 58.§-ban foglaltak szerint kell eljárni.
 • Bankszámlaszám, ahová a kifizetést kéri.
 • Magánszemélyként hivatkozni kell az alanyi adómentességre a 2007. évi CXXVII Törvény az általános forgalmi adóról 187. § jogszabályi paragrafus feltüntetésével kell hivatkozni.
 • A számlában fel kell tüntetni a betermelés évét pl.: 2016. évi energiabetermelés.
 • Tételesen fel kell tüntetni a szolgáltató által megadott értékesített villamos energia mennyiségeket a hozzá tartozó nettó egységárat és a nettó értéket.

A számlában az alábbiaknak kell szerepelnie (vállalkozók esetén):

 • Számla sorszáma
 • Számla kiállításának időpontja
 • Fizetési határidő – A számla kiállításától számított 30. nap
 • Teljesítés időpontja – Megegyezik a fizetési határidő időpontjával, amennyiben a szolgáltató által kiállított számla 2015. évi vagy korábbi vonatkozású. Ha a számla 2016. évet érintő, akkor az ÁFA törvény 58.§-ban foglaltak szerint kell eljárni.
 • A cégjegyzékben szereplő bankszámlaszám.
 • Egyéni vállalkozóként az egyéni vállalkozói igazolvány számát is fel kell feltüntetni.
 • Hivatkozni kell a betermelés évére pl.: 2016. évi energiabetermelés.
 • Tételesen fel kell tüntetni a szolgáltató által megadott értékesített villamos energia mennyiségeket a hozzá tartozó nettó egységárat és a nettó értéket.
 • a számla ÁFA tartalmát és a bruttó értéket is fel kell tüntetni.
 • A számlakiállítónak a számlán Vevőként az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-t kell feltüntetnie, az alábbi adatokkal:
  Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.
  Cégjegyzékszám: Cg.01-09-181155
  Adószám: 24765648-244 
 • A számlát az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. 9224 Rajka, Pf. 20. címre kell megküldeni.

Amennyiben szeretnél többet olvasni a témában, információkat gyűjteni és egyedi ajánlatainkról értesülni, akkor kérlek kövess minket a Facebookon és iratkozz fel hírleveleinkre!

Hozz jó döntést napelemes rendszer vásárlásakor!
Kérd Ingyenes online vagy telefonos Konzultációnkat!

Rólunk

VEGYE ÁT AZ IRÁNYÍTÁST ENERGIAKÖLTSÉGEI FELETT

Velünk az energiaszámlákon kívül másra is költhet.

Térkép

Kapcsolat

Energiamonitoring Kft
H – 6500 Baja Parti utca 20-22.
Tel: +36-20-482-0155
Email: zoltan.szabo@energiamonitoring.hu
Web: energiamonitoring.hu
Skype: energiamonitoring01